Tilgjengelighet

Parkering

  • Minimum en HC-parkeringsplass
  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Heis

  • Eksisterende heis minimum størrelse 1,1 meter x 1,4 meter