Viktig informasjon

Legekontoret

Nye regler for sykmelding via e-konsultasjon

Hovedregel er alltid at sykmelding skal vurdres på fysisk legetime, men fra 1. juli 2023 er regelverket også nærmere presisert. Loven sier at for å kunne sykmelde etter e-konsultasjon må alle kriterier under være oppfylt:

1. Pasienten er kjent for legen (har vært på fysisk time hos legen før)

2. Pasientens diagnose er kjent for legen (vært til fysisk time før for denne tilstanden hos legen eller annet helsepersonell som har oversendt dokumentasjon til legen).

3. Pasientens arbeidsevne kan vurderes uten fysisk undersøkelse.

4. E-konsultasjon anses faglig forsvarlig for vurderingen.

5. Dokumentasjon av konsultasjonsform (fysisk/digital) og vurderingskriterier må oversendes NAV hvis de ber om det.

Dette betyr at ved behov for sykmelding for ny tilstand (for eksempel ved influensa,  nyoppstått vond skulder etc.) må man alltid på fysisk time for vurdering.