Legekontoret

Ny lege fra 1. mai

Fra 01.05.2024 og ut året er Dragana Malicanin-Cebasek vikar for Maria Paulsen. Hun har ikke egen fastlegeliste, alle pasienter ved Krambua Legesenter kan få tilbud om time hos henne. Hun har lang erfaring som sykehjemslege og har også vært fastlegevikar tidligere.