Viktig informasjon

Legekontoret

Influensa- og koronavaksine 2023

Pasienter ved Krambua Legesenter som tilhører de definerte risikogruppene (se link under) kan få vaksine hos oss i høst. Influensavaksinene er forespeilet å komme i uke 43, og vi planlegger oppstart vaksinasjon fra uke 44 (første dag blir 1. november). Det er mulig å bestille time digitalt på Helsenorge i egen timebok for influensavaksinering. Time for vaksine kan også bestilles ved å kontakte resepsjonen. Det blir mulig å få influensa- og koronavaksine samtidig for de som anbefales begge vaksiner.

https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksineanbefaling-for-hsten-2023