Legekontoret

Ekstra lege fra 11. april

11. april begynner Maria Paulsen som såkalt introduksjonslege hos oss. Alle Krambuas pasienter har mulighet for time hos henne i tillegg til hos fastlegen. Hun har erfaring fra fastlegekontor, barneklinikk og legevakt fra før.