Legekontoret

LIS1 (turnuslege)

Fra 01.09.2022 til 28.02.2022 har vi Marius Kvernhaugen i LIS1-stilling hos oss. LIS1-stilling er første del av spesialiseringsløpet som lege. Før Marius kom til oss har han hatt LIS1-stilling i Helse Bergen i ett år etter fullført utdannelse.