Viktig informasjon

Legekontoret

Ferieavvikling sommer 2022

I perioden 17.06.22-19.08.22 avvikler vi ferie. Kontoret er åpent hele sommeren, men grunnet redusert bemanning må vi prioritere akutte problemstillinger i denne perioden. Hvis funksjonen E-konsultasjon er stengt skyldes det at din lege har ferie. Kontakt sekretær via e-kontakt eller telefon ved behov for helsehjelp.